Logo
+420 778 486 578 info@pragoplast.cz
Otevírací doba: PO–PÁ 08.00–16.30

Svařování plastů - termoplastických materiálů

Svařujeme výrobky z materiálu PP (Polypropylen), PE (polyethylen) a PVC (polyvinylchlorid).

- nádrže, vodoměrné šachty, plastové jímky, poklopy, květináče, plastové boxy, vany, šachty, atp.

Zabýváme se svařováním termoplastických materiálů za pomocí tepla různými technologickými metodami. Principem svařování je ohřev materiálů ve stykové ploše určitou teplotou (teplota je závislá na konkrétním druhu materiálu) do měkkého stavu a následně se tyto svařované plochy tlakem spojí. Někdy (určité metody svařování) se do spáry vtlačuje rozehřátý „drát“ ze stejného materiálu jako jsou svařované plochy.

Nejčastěji používané materiály pro svařování:

  • PP – Polypropylen (PP-C, PP-H)
  • PE – Polyethylen (PE300)
  • PVC – Polyvinylchlorid

Aplikované metody sváření termoplastů

Svařování termoplastů je fyzikální proces při kterém nedochází k zásadní přeměně materiálu (makromolekul materiálu). Okolí sváru nemá tzv. tepelně ovlivněnou oblast, která je charakteristická pnutím materiálu způsobeným změnou struktury (zrna) materiálu. Při tepelném svařování termoplastů dochází tedy pouze k promísení makromolekul a po ochlazení materiálu dojde k obnovení vzájemných přitažlivých sil.

Svařování horkým plynem a přídavným materiálem

  • Svařování pomocí určitého druhu trysky
  • Svařování extruderem s horkým plynem a přídavným materiálem

Svařování desek PP, PE

Pevnost a kvalita určitého sváru je daná zkušenostmi pracovníka.

Pravidelně se účastníme odborných školení pořádaných výrobcem svařovacích zařízení.

Svařovaný spoj

Svár neovnivňuje zrno (strukturu) materiálu. Kolem sváru nevzniká tepelně ovlivněná oblast (pnutí), tudíž okolí sváru nepodléhá degradaci způsobenou technologií spojení desek.